• Hem
 • Vår politik
sida

Vår politik

En annan politik är möjlig

Ett Ulricehamn för alla, inte bara några få!

 

Vänsterpartiet vill arbeta för att förändra och utveckla Ulricehamns kommun. Vänsterpartiet arbetar för att minska orättvisorna och öka jämlikheten och välfärden. Tryggheten ska finnas i en generell välfärd och ge tillgång till den bästa vården, omsorgen, utbildningen, fritiden, kulturen och övrig service för alla oavsett plånbokens storlek och var du bor.

 

Skola och barnomsorg

En jämlik skola är bra för alla. När  elever med olika bakgrund möts, förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen. För att kunna kompensera för elevers olika bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid. Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras.

 • Öka personalens inflytande i skolverksamheten och ta bort ett mellanchefsled.
 • Öka resurserna till skolan för att behålla och rekrytera behöriga pedagoger.
 • Lärarlönelyft till alla lärare som uppnår fastställda kriterier.
 • Max 12 barn i grupper för 1-2 åringar, max 15 barn i grupper för 3-5 åringar och max 20 elever i varje klass i grundskolan.
 • Arbeta för att alla skolor F-till 6 skall finnas kvar i hela kommunen.
 • Tillsätta en utredning av tre högstadieskolor i kommunen.
 • Avgiftsfria friluftsdagar för alla elever.
 • Generösare riktlinjer för skolskjuts.

 

Idrott & Fritid

För oss är barn och ungdomsidrotten viktigast, ur den växer elitidrotten fram. I kommunens planering ska finnas utrymme och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott för alla åldrar. På så sätt kan fler vara fysiskt aktiva.

 • Öka stödet till alla bidragsberättigade föreningar.
 • Införa lokalt aktivitetsstöd för 65+.
 • Utveckla en aktiv fritidsgård med varierad verksamhet.
 • Renovera och bygga ut sim- och sporthallen till en modern anläggning i kommunal regi.
 • Idrottsskola arrangeras där barnen får prova på olika idrotter.
 • Starta upp en fritidsbank där barn och ungdomar kan få låna idrotts- och fritidsmaterial.
 • Friidrottsplats vid Tingsholmsgymnasiet byggs.

 

Kultur

Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva, oavsett var i kommunen man bor eller vem man är.

 • En avgiftsfri kulturskola
 • Stödja kultur- och fritidsverksamheten för ungdomar i hela kommunen.
 • Ulricehamn får ett konstgalleri i kommunal regi.

 

Vård och omsorg

Det ska inte spela någon roll om du är gammal eller ung, kvinna eller man, rik eller fattig. Förebyggande hälsa och sjukvård måste ställas i centrum och förankras lokalt. Alla personer i behov ska ha rätt till god service och personlig omvårdnad.

 • Som ett första steg vill vi införa 6-timmars arbetsdag med oförändrad lön på minst ett äldreboende i kommunen. Ett arbetsliv där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förtid.
 • Biståndsbedömningen för att beviljas plats på särskilt boende bör mjukas upp och tas bort på sikt.
 • Kommunen satsar på personalen genom att öka antalet fastanställda.

 

Minska byråkratin

Vi vill använda skattepengarna till kommuninvånarna på bästa sätt.

 • Minska antalet kommunalråd från 6 till 3
 • Kommunens resurser är i behov av en omfördelning. Vi vill ha en plattare organisation. Vi vill minska antalet mellanchefer och öka antalet förskolelärare, lärare och vårdpersonal.

 

Miljö och klimat

Med politiska beslut måste produktions- och konsumtionsmönster ställas om samtidigt som var och en försöker dra sitt strå till stacken.

 • 50% av kommunens upphandlade livsmedel skall vara ekologiska och helst närproducerade.
 • Stimulera solcellsutbyggnad.
 • Kommunen ska arbeta för en minskning av fossila bränslen.
 • Laddstolpar vid alla kommunala inrättningar.
 • Klimatsmart byggande i kommunen.

 

Boende

En stark allmännytta är avgörande för en social bostadspolitik och för att klara bostadsförsörjningen.

 • Verka för att Stubo ska bygga fler hyresrätter i hela kommunen.
 • Satsa på billiga hyresrätter för ungdomar.
 • En offentligt redovisad bostadskö.

 

Landsbygd och kommunikation

Hela kommunen ska leva inte bara centralorten. Det ska inte spela någon roll vart i kommunen du väljer att bo. Det krävs dock likvärdiga grundläggande förutsättningar i hela kommunen, vad gäller samhällsservice.

 • En god kommunal service ska vara möjlig att nå för alla invånare i kommunen.
 • En fungerande kollektivtrafik i hela kommunen med en enhetlig taxa året runt.
 • Fri kollektivtrafik 65+
 • Den som bor utanför centralorten ska ha samma möjlighet att ta del av kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter.
Kopiera länk