• Hem
  • Motion-Kommunal...
motioner/interpellationer

Motion-Kommunalt aktivitetsstöd 65+

Motion om att införa kommunalt aktivitetsstöd för 65+ i Ulricehamns kommun

Andelen äldre personer i Ulricehamns kommun ökar och fler når också högre ålder. 2025 kommer var tredje invånare att vara över 60 år. 2050 räknar man med att medellivslängden kommer att vara 83 år vilket är mycket positivt. Ju äldre vi blir desto
större risk att bli drabbad av sjukdom. Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela livet, även upp i högre åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos äldre personer.

Hjärnan påverkas också på flera sätt av fysisk aktivitet. Bland annat frigörs så kallade signalsubstanser, exempelvis dopamin och serotonin, som motverkar depression och smärta. Minne, inlärning, problemlösning och koncentrationsförmåga kan förbättras.
Endorfiner, som ibland kallas kroppens eget morfin, frigörs vid fysisk aktivitet och kan hjälpa till att känna oss nöjda och belåtna.
Det finns 4 områden som är speciellt viktiga för att äldre skall må bra.

1. Social gemenskap

2. Fysisk aktivitet

3. Delaktighet och meningsfullhet

4. Bra matvanor

Stillasittande är idag ett stort problem för många äldre så därför tycker Vänsterpartiet att det är angeläget att införa ett kommunalt aktivitetsstöd för föreningar som bl.a. har fysisk aktivitet för 65+. Det kan gälla föreningar som har aktiviter som boule, bridge, bordtennis, bowling, olika former av gymnastik, dans m.m.

I Ulricehamns kommun har vi kommunalt aktivitetsstöd för ungdomar mellan 7 och 20 år kallat LOK vilket innebär att en förening får ett fastställt stöd för varje aktivitetstimme med
minst 5 deltagare. Det är ett litet stöd till föreningslivet, tyvärr har stödnivån legat på samma nivå sedan 2006. Det vore på sin plats att införa ett liknade stöd till föreningar som har aktiviteter för 65+.

Vänsterpartiet menar att det är lönsamt att investera i äldres hälsa. Kostnaderna för äldreomsorg och sjukvård kommer att öka kraftigt i framtiden. Det finns mycket att vinna på hälsan och sjukdomsförebyggande insatser. Det förlänger livet och förbättrar
livskvaliteten och förhoppningsvis även kommunens åtaganden framöver.

Vänsterpartiet yrkar att Ulricehamns kommun inför kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65+ och att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller för åldersgruppen 7 till 20 år för detta.

2018-03-22
Jan-Olof Sundh

Vänsterpartiet Ulricehamn

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att införa kommunalt aktivitetsstöd för 65+ i Ulricehamns kommun

 

Utredning Aktivitetsstöd till föreningar med aktiviteter för personer som är 65 år eller äldre

 

 

Kopiera länk