• Hem
  • Grundskolan i U...
insändare

Grundskolan i Ulricehamns kommun

Debattartikel om grundskolan i Ulricehamns kommun

Vi i Vänsterpartiet vill utreda olika förslag när det gäller skolbyggnader.

Det gäller att satsa våra skattepengar så att vi får ut det önskade resultatet.

Vi har lagt som yrkande i kommunfullmäktige att utreda tre olika förslag. Den styrande majoriteten röstade ner vårt yrkande. Den styrande politiska majoriteten har beslutat att endast utreda sitt eget förslag, de vill bygga en stor skola för alla högstadieelever i hela kommunen inne i Ulricehamn. Att placera en stor grundskola alldeles intill Tingsholmsgymnasiet motsätter vi oss bestämt.

  • Vänsterpartiet vill ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på renoveringsbehov och eventuell tillbyggnad av Ätradalsskolan i Timmele.
  • I centralorten Ulricehamn vill vi utreda renoveringsbehov och eventuell tillbyggnad av Stenbockskolan.
  • Vi vill också utreda ytterligare ett alternativ: Nybyggnad av en tredje högstadieskola i kommunen.

Eftersom vår kommun har en snabbt ökande befolkning och vi inte vill ha stora skolor. Om vi i framtiden har 1000-1200 elever på högstadiet kan det vara lämpligt att dela elevantalet på tre skolor.

 Forskningsresultat

Vi har sett många forskningsresultat som visar på att mindre skolor har bättre resultat och att både elever och lärare samt övrig personal trivs bättre i mindre skolor. Carl-Henrik Adolfsson (2014), “Skol-storlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan – en forskningsöversikt från Linnéuniversitetet. ”Hans forskningsområde är läroplansteori och didaktik och vid sidan av detta forskar han på skolutvecklingsfrågor.

TNS Sifo gjorde också en undersökning i april 2016, där uppgifterna som kom fram sammanställdes i ett diagram, där man kunde se “Hur den angivna frånvaron varierar med antalet elever på skolan”.

Diagrammet visar att frånvaron ökar markant med skolans storlek.

Adolfsson menar att flera studier pekar på att elevernas närvaro, graden av skolavhopp, elevers känsla av samhörighet och delaktighet och engagemang för sitt skolarbete generellt gynnas på den mindre skolan.

Håkansson och Sundberg har också genom en forskningsöversikt (2012) gjord på 100 vetenskapliga undersökningar, om skolans storlek har betydelse för mobbning, skolavhopp, skolk, lärare och föräldrars inställning och engagemang och överlag visar forskningen att skolans storlek har betydelse för elevernas attityd, där mindre skolor har en positiv effekt på skolarbetet. Forskningsöversikten visade dessutom att större skolor hade generellt lägre betygsgenomsnitt än mindre skolor, och i högre utsträckning fler som hoppade av skolan.

Rekordstort möte i sporthallen år 2013

År 2013 hade vi ett välbesökt kommunfullmäktigemöte i sporthallen i Ulricehamn ca: 650-700 åhörare var där. Vi var tre partier Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet som var eniga om att vi inte ville lägga ner skolor, förskolor och Ungdomens Hus. Organisationen Uppror För Skolan hade samlat mer än 2000 namnunderskrifter för att skolan skulle få mer resurser och att behålla alla kommunens skolor.

 Krav på folkomröstning

Mer än 5000 medborgare hade skrivit under namnlistor för att vi ville ha en folkomröstning om skolstrukturen i kommunen

Dåvarande kommunalrådet Lars Holmin sade att Ulricehamn ännu inte var moget för ett beslut med alla dessa nedläggningar. Därför drog han tillbaka detta förslag.

Nu har det kommit ett liknande förslag om nedläggning från den styrande majoriteten. Det finns en viktig skillnad Centerpartiet är nu med i majoriteten!

Vad ska hända med de lokaler som nu används till högstadiet i Timmele? Lokaler som är avsedda att användas till skola, gymnastikhall, matsal m.m. Skolorna i Blidsberg och Dalum vill medborgarna ha kvar. En tom skollokal i Timmele där alla elever från Blidsbergs och Dalums skola kan inrymmas. Låter inte detta som en möjlighet för nedläggningsivrare att i flera steg genomföra den ursprungliga idén med att minska antalet skolor i kommunen? Lars Holmin ansåg att vi inte var mogna 2013. Vill de försöka igen?

 Förbättra skolan nu i de lokaler vi har.

Det går att förbättra skolan på många sätt nu, innan skolor är renoverade eller ev. någon ny skola är byggd.

Nu är det viktigt att verkligen använda lärares kunskaper, kreativitet och kompetens när man ska planera utbildning och skollokaler!

Vi måste ge skolans lärare förtroende och de redskap som krävs för att lyckas!

En god ekonomi är att satsa på skola och barnomsorg!

 

Jan-Olof Sundh Gruppledare i KF för Vänsterpartiet i Ulricehamn

Ingbritt Jonsson Specialpedagog Vänsterpartiet Ulricehamn

Arne Sjögren styrelseledamot för Vänsterpartiet i Ulricehamn

 

Kopiera länk