• Hem
  • 8 mars - Ekonom...
insändare

8 mars – Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Kvinnor står i bredd världen över, säger ”Stopp, nog nu!”. Vittnesmål om sexuella övergrepp i
bransch efter bransch. Nära hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det smärtsamt tydligt
hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur långt vi kan nå,
tillsammans.

Jämställdheten i ett samhälle kan mätas på olika sätt. Högern gör det genom antalet kvinnliga
företrädare i bolagsstyrelser och genom antalet kvinnliga höginkomsttagare. Vi gör det genom
att se hur de flesta, hur du och jag, värderas i relation till män.

Vilka möjligheter vi har att styra över våra liv?

Vi ser till exempel att sexuella trakasserier är vanligare bland dem som har
en osäker situation på arbetsmarknaden, som jobbar timmar, eller på korta kontrakt.
Och även om vi skulle vilja säga att pengar inte är viktiga, så spelar plånboken roll för
möjligheten att påverka sitt liv. Det kan handla om att ha nog med pengar för att köpa mat till
dig och dina barn under hela månaden, möjligheten att köpa julklappar till barnbarnet eller i
värsta fall att ha råd att lämna en våldsam relation.

Kommer du ha råd att hitta någonstans att bo?

Under den gångna mandatperioden har Vänsterpartiet fått igenom en rad förbättringar som
framför allt gynnar kvinnor. Vi har:

  • höjt underhållsstödet till ensamstående föräldrar
  • höjt garantipensionen
  • ökat rätten till deltidsstämpling
  • höjt sjuk- och aktivitetsersättningen

Men mer behöver göras.

Kvinnor tar fortfarande det största ansvaret för hem och familj. Kvinnor jobbar oftare ofrivillig deltid och har osäkra anställningar. Kvinnor är hemma längre med barnen.

Detta får konsekvenser och i genomsnitt har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor lägre än mäns. Vi vill inte se ännu en generation som kommer ut i livet och vänjer sig vid att män och kvinnor är olika mycket värda. Det ska inte vara en ekonomisk förlust att vara kvinna. Där är det politikens roll att skapa förutsättningar, så att kvinnor och män värderas lika, på arbetsplatsen, i offentligheten och i hemmet.

 

Evelina Karlsson, Erin Winslov, Helen Fast, Erica Grenås Vänsterpartiet

Kopiera länk